OCZYSZCZALNIA WODY

W naszej kabinie lakierniczej znajduje się płaszcz wodny w obiegu zamkniętym. Woda, która z niego spływa trafia do utworzonej przy naszym zakładzie oczyszczalni wody. Systemy flotacyjne pozwalają na szybkie oddzielenie farby od wody, co powoduje jej uzdatnienie i możliwość ponownego wykorzystania. Dzięki temu nasza lakiernia z łatwością separuje odpady niebezpieczne, które utylizowane są w kwalifikowanych punktach.

DO GÓRY