ROBOT 8 – OSIOWY

Robot malarski 8-osiowy jest urządzeniem do nakładania powłok malarskich farbami rozpuszczalnikowymi i wodorozcieńczalnymi, metodą automatycznego natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego. Malujemy przedmioty o wymiarach nie przekraczających: l=600 x b=600 mm. Poza obszarem załadunku i rozładunku, który jest obsługiwany ręcznie, wszystkie stanowiska pracy są od początku do końca zautomatyzowane, aby uzyskać ciągłość lakierowania oraz powtarzalność kolorów.

DO GÓRY